www. tprc

menu_search.jpg
 
 
 
 
 
   
> Topic Review
> Short Case
> Quick Look
การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด
ไซนัสอักเสบ
คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer
การดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip 
ทำไมลูกไม่หายไอสักที 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
บทความเรื่อง " ชาลีลูกแม่ "
เด็กกับโรคหวัด
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่วนบนตอนนอนในเด็ก
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และ การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
การพามาตรวจตามนัด
ลูกรักต้องเจาะคอ
การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
การให้ออกซิเจนทางจมูก (ในเด็ก)
Tracheostomy care
Peak expiratory flow rate 2
Peak expiratory flow rate 1
การเปลี่ยนท่อเจาะคอ
เครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ
การให้ออกซิเจนที่บ้าน โดยใช้ แท็งก์ออกซิเจน
ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
คู่มือการฝึกบริหารการหายใจ และการออกกำลังเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคหืด
คู่มือการช่วยกู้ชีพในเด็ก (CPR)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 11
"เรียนรู้ การอดอยาก "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 10
"ความสามารถที่โดดเด่น "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 9
" การไม่เดินตามผู้นำ "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 8
" การฟัง คือ การเรียนรู้ "
การดูดเสมหะ
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 7
"ปัญหาที่ไม่น่าจะเกิด"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 6
"สัมมา คารวะ"
คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 5
"การเลือกซื้อของ"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 4
"การสื่อภาษา"
การตรวจการนอนหลับในเด็ก
( Polysomnography)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 3
"การรับรู้ – การเรียนรู้"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 2
"ทำไมต้องเป็นสิงคโปร์"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 1
"วิสัยทัศน์"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 10
"บทส่งท้าย"
บทที่2 อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อใช้ที่บ้าน
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น
ขณะนอนหลับในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea)
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 9
"การหาเงิน"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 8
"การซื้อของฝาก "
บทที่ 1 การเจาะคอ
การล้างจมูก
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 7
" HOME SICK "
คำแนะนำ การดูดน้ำมูกและเสมหะ ด้วยลูกยางแดง
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 6
" เกาะเซนโตซา "
โรคหืดและภูมิแพ้
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 5
" อาหารมื้อแรก "
การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 4
" วันแรกในต่างแดน "
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง(2)
โรคหวัด...ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
เมื่อลูกป่วยเป็นโรคหอบหืด
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 3
" เตรียมตัวเดินทาง "
วิธีพ่นยาแบบละออง
CD ที่แนะนำ
บทสรุปชาลีลูกแม่
ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก
(อ.ไพศาล)
การวัดความไวของหลอดลม
โดยการออกกำลังกาย
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ
เมื่อลูกรักต้องดูดเสมหะ
การทดสอบปอดและแผนการดูแล ตนเอง ของผู้ป่วยโรคหืด
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่
การดูแลตนเองเมื่อเป็นวัณโรคปอด
การบริหารการหายใจและการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ความรู้เพื่อการนอนหลับที่ดี
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 1
" ที่มา ที่ไป "
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 2
" ปฐมนิเทศ ก่อนเดินทาง "
วิธีพ่นยา แบบละออง
   
 
เรียบเรียงโดย  
จงรักษ์  อุตรารัชต์กิจ
แพทย์หญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิธีพ่นยา  
1. ประกอบกระเปาะพ่นยาให้ถูกต้อง
2. ใส่ยาหรือยาผสม น้ำเกลือลงในกระเปาะ พ่นยา ตามที่แพทย์สั่ง
3. ต่อกระเปาะพ่นยากับหน้ากาก หรือ ท่อสูดยาทางปาก
4. ต่อสายพ่นยากับเครื่องพ่นยา หรือ ถังออกซิเจน
5. ในกรณีที่ใช้ออกซิเจน ให้เปิดอัตราการไหลของก๊าซ 6-8 ลิตรต่อนาที
6. สังเกตความหนาแน่น ของละอองยาว่ามีพอดีหรือไม่
7. นำไปครอบบริเวณหน้าถ้าต่อ กระเปาะพ่นยากับหน้ากาก หรือ ให้เด็กอมทางปากถ้าต่อกระเปาะ พ่นยากับท่อสูดยาทางปากหายใจตามปกติในขณะพ่นยา ในกรณีใช้ ท่อสูดยาทางปากจะต้องหายใจ เข้า-ออก ทางปาก ซึ่งสังเกตได้จากขณะพ่นยา ละอองยาจะพุ่งเข้าปากในช่วงหายใจเข้า และพุ่งออกจากปากในขณะหายใจออก8.ขณะพ่นยาให้เคาะ กระเปาะพ่นยา เป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ยาติดด้านใน กระเปาะ
9. พ่นยาต่อจนกระทั่งไม่เห็นละอองยา คือพ่นจนยาหมดกระเปาะ
10.
ติดตามผลการรักษา ได้แก่ หายใจ โล่งขึ้น ไม่มีเสียงวี๊ดจากปอด สังเกตผล ข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใจสั่น
การทำความสะอาด
นำกระป๋องพ่นยามาล้างด้วยน้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจาน ล้างตามด้วยน้ำประปา จนสะอาด ผึ่งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
1. การพ่นยาแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาอย่าง น้อย 10 นาที
2. การพ่นยาจะได้ผลดีเมื่อเด็กให้ความ ร่วมมือ และไม่ควรให้เด็กร้องไห้ เพราะ ปริมาณยาจะเข้าสู่ปอดได้น้อยลง
3. ถ้าไม่เห็นละอองยาหรือละอองยาออกไม่ หนาแน่นเท่าที่ควรจะต้องสำรวจสิ่ง ต่อไปนี้ คือ
 
3.1 เครื่องพ่นยาทำงานหรือไม่
3.2 ถ้าใช้ออกซิเจนในการพ่นยา สำรวจดูว่าเปิดอัตราการไหลของก๊าซถึง ระดับ 6-8 ลิตรต่อนาทีหรือไม่
3.3 จุดต่อบริเวณต่าง ๆ หลุดหรือไม่
3.4 กระเปาะพ่นยา ประกอบถูกต้อง หรือไม่
3.5 กระเปาะพ่นยาอยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้องหรือไม่