www. tprc

menu_search.jpg
 
 
 
 
 
   
> Topic Review
> Short Case
> Quick Look
การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด
ไซนัสอักเสบ
คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer
การดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip 
ทำไมลูกไม่หายไอสักที 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
บทความเรื่อง " ชาลีลูกแม่ "
เด็กกับโรคหวัด
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่วนบนตอนนอนในเด็ก
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และ การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
การพามาตรวจตามนัด
ลูกรักต้องเจาะคอ
การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
การให้ออกซิเจนทางจมูก (ในเด็ก)
Tracheostomy care
Peak expiratory flow rate 2
Peak expiratory flow rate 1
การเปลี่ยนท่อเจาะคอ
เครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ
การให้ออกซิเจนที่บ้าน โดยใช้ แท็งก์ออกซิเจน
ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
คู่มือการฝึกบริหารการหายใจ และการออกกำลังเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคหืด
คู่มือการช่วยกู้ชีพในเด็ก (CPR)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 11
"เรียนรู้ การอดอยาก "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 10
"ความสามารถที่โดดเด่น "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 9
" การไม่เดินตามผู้นำ "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 8
" การฟัง คือ การเรียนรู้ "
การดูดเสมหะ
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 7
"ปัญหาที่ไม่น่าจะเกิด"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 6
"สัมมา คารวะ"
คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 5
"การเลือกซื้อของ"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 4
"การสื่อภาษา"
การตรวจการนอนหลับในเด็ก
( Polysomnography)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 3
"การรับรู้ – การเรียนรู้"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 2
"ทำไมต้องเป็นสิงคโปร์"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 1
"วิสัยทัศน์"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 10
"บทส่งท้าย"
บทที่2 อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อใช้ที่บ้าน
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น
ขณะนอนหลับในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea)
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 9
"การหาเงิน"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 8
"การซื้อของฝาก "
บทที่ 1 การเจาะคอ
การล้างจมูก
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 7
" HOME SICK "
คำแนะนำ การดูดน้ำมูกและเสมหะ ด้วยลูกยางแดง
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 6
" เกาะเซนโตซา "
โรคหืดและภูมิแพ้
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 5
" อาหารมื้อแรก "
การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 4
" วันแรกในต่างแดน "
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง(2)
โรคหวัด...ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
เมื่อลูกป่วยเป็นโรคหอบหืด
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 3
" เตรียมตัวเดินทาง "
วิธีพ่นยาแบบละออง
CD ที่แนะนำ
บทสรุปชาลีลูกแม่
ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก
(อ.ไพศาล)
การวัดความไวของหลอดลม
โดยการออกกำลังกาย
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ
เมื่อลูกรักต้องดูดเสมหะ
การทดสอบปอดและแผนการดูแล ตนเอง ของผู้ป่วยโรคหืด
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่
การดูแลตนเองเมื่อเป็นวัณโรคปอด
การบริหารการหายใจและการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ความรู้เพื่อการนอนหลับที่ดี
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 1
" ที่มา ที่ไป "
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 2
" ปฐมนิเทศ ก่อนเดินทาง "
การล้างจมูก

เรียบเรียง: เสริมศรี สันตติ
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 

       อุปกรณ์ที่ใช้

 1. น้ำเกลือ 0.9 % หรือ น้ำเกลือที่ใช้ล้างแผล
 2. กระบอกฉีดยาขนาด 2.5 ซีซี. (ไม่ต่อเข็ม) หรือ ลูกยางแดง
 3. ถ้วยสะอาด
 4. กระดาษทิชชู หรือ ผ้าเช็ดหน้า

       วิธีการล้างจมูก

 1. เทน้ำเกลือลงในถ้วยสะอาด ใช้กระบอกฉีดยา หรือ ลูกยางแดง ดูดน้ำเกลือเข้ามาจนเต็ม
 2. ในกรณีที่ใช้กระบอกฉีดยาให้ผู้ป่วยนั่งเงยหน้าขึ้น ใช้กระบอกฉีดยาที่ดูดน้ำเกลือไว้แล้วค่อย ๆ ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกทีละข้างประมาณ 0.5 - 1 ซีซี. ต่อครั้ง (แล้วแต่เด็กจะทนได้มากน้อยเพียงใด)พร้อมกับกลั้นไว้ให้น้ำเกลืออยู่ในช่องจมูกสักครู่หากทำได้ แล้วค่อยๆกลืนลงไป ทำสลับทีละข้างจนน้ำเกลือในกระบอกฉีดยาหมด
 3. ค่อย ๆ สั่งน้ำมูกออกจากจมูกทีละข้าง หากยังคงมีน้ำมูกข้นเหนียวออกมา ก็แนะนำให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะสั่งแล้วไม่มีน้ำมูกออกมา
 4. ในกรณีที่ใช้ลูกยางแดง ให้ผู้ป่วยนั่งก้มหน้าเล็กน้อย ค่อย ๆ บีบน้ำเกลือที่อยู่ใน ลูกยางแดงเข้าจมูกทีละข้างจนหมด ใช้ภาชนะหรือกระป๋องปากกว้างรองน้ำเกลือปนน้ำมูกที่ไหลออกมา
 5. ค่อย ๆ สั่งน้ำมูกออกจากจมูกทีละข้าง หากยังคงมีน้ำมูกข้นเหนียวออกมา ก็แนะนำให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะสั่งแล้วไม่มีน้ำมูกออกมา

       ข้อแนะนำ

 1. ควรฝึกทำกับพยาบาลจนแน่ใจว่าผู้ป่วยหรือญาติเข้าใจขั้นตอนในการทำได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสำลักน้ำเข้าปอด
 2. น้ำเกลือที่ใช้เก็บไว้ตามปกติ ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
 3. ควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงตื่นนอนตอนเช้า และก่อนนอน แต่หากเกิดอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวกเวลาใดก็สามารถทำได้โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการทำบ่อยครั้งเกินไปแต่อย่างใด แต่แนะนำให้ทำในช่วงท้องว่าง จะได้ไม่เกิดการอาเจียนหากทำหลังจากรับประทานอาหารใหม่ ๆ
 4. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ นำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ ผึ่งให้แห้งและเก็บในที่สะอาด กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วควรจะนำไปเผาหรือฝัง