www. tprc

menu_search.jpg
 
 
 
 
 
   
> Topic Review
> Short Case
> Quick Look
การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด
ไซนัสอักเสบ
คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer
การดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip 
ทำไมลูกไม่หายไอสักที 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
บทความเรื่อง " ชาลีลูกแม่ "
เด็กกับโรคหวัด
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่วนบนตอนนอนในเด็ก
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และ การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
การพามาตรวจตามนัด
ลูกรักต้องเจาะคอ
การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
การให้ออกซิเจนทางจมูก (ในเด็ก)
Tracheostomy care
Peak expiratory flow rate 2
Peak expiratory flow rate 1
การเปลี่ยนท่อเจาะคอ
เครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ
การให้ออกซิเจนที่บ้าน โดยใช้ แท็งก์ออกซิเจน
ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ และการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
คู่มือการฝึกบริหารการหายใจ และการออกกำลังเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคหืด
คู่มือการช่วยกู้ชีพในเด็ก (CPR)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 11
"เรียนรู้ การอดอยาก "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 10
"ความสามารถที่โดดเด่น "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 9
" การไม่เดินตามผู้นำ "
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 8
" การฟัง คือ การเรียนรู้ "
การดูดเสมหะ
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 7
"ปัญหาที่ไม่น่าจะเกิด"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 6
"สัมมา คารวะ"
คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 5
"การเลือกซื้อของ"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 4
"การสื่อภาษา"
การตรวจการนอนหลับในเด็ก
( Polysomnography)
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 3
"การรับรู้ – การเรียนรู้"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 2
"ทำไมต้องเป็นสิงคโปร์"
เด็กไทยในต่างแดน 2 ตอนที่ 1
"วิสัยทัศน์"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 10
"บทส่งท้าย"
บทที่2 อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อใช้ที่บ้าน
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น
ขณะนอนหลับในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea)
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 9
"การหาเงิน"
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 8
"การซื้อของฝาก "
บทที่ 1 การเจาะคอ
การล้างจมูก
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 7
" HOME SICK "
คำแนะนำ การดูดน้ำมูกและเสมหะ ด้วยลูกยางแดง
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 6
" เกาะเซนโตซา "
โรคหืดและภูมิแพ้
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 5
" อาหารมื้อแรก "
การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 4
" วันแรกในต่างแดน "
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง
ทำไมลูกจึงไอเรื้อรัง(2)
โรคหวัด...ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
เมื่อลูกป่วยเป็นโรคหอบหืด
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 3
" เตรียมตัวเดินทาง "
วิธีพ่นยาแบบละออง
CD ที่แนะนำ
บทสรุปชาลีลูกแม่
ความรู้เรื่องโรคหอบหืดในเด็ก
(อ.ไพศาล)
การวัดความไวของหลอดลม
โดยการออกกำลังกาย
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ
เมื่อลูกรักต้องดูดเสมหะ
การทดสอบปอดและแผนการดูแล ตนเอง ของผู้ป่วยโรคหืด
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่
การดูแลตนเองเมื่อเป็นวัณโรคปอด
การบริหารการหายใจและการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ความรู้เพื่อการนอนหลับที่ดี
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 1
" ที่มา ที่ไป "
เด็กไทยในต่างแดน ตอนที่ 2
" ปฐมนิเทศ ก่อนเดินทาง "
คำแนะนำ การดูดน้ำมูกและเสมหะ ด้วยลูกยางแดง
   
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก เสริมศรี สันตติ
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี


อุปกรณ์

1. ลูกยางแดง เบอร์ 2 สำหรับเด็กเล็ก ลูกยางแดง เบอร์ 4 สำหรับเด็กโต
2. ผ้าห่อตัว
3. กระดาษทิชชูหรือภาชนะ เพื่อใช้รองน้ำมูกและเสมหะที่จะบีบทิ้งจากลูกยางแดง

วิธีการ

1. ใช้ผ้าห่อตัวเด็กให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเอามือปัดและดิ้นไปมา เมื่อเด็กอยู่นิ่ง ๆ ผู้ดูดเสมหะจะได้ ดูดเสมหะได้ด้วยความนุ่มนวล

2. ใช้มือข้างที่ถนัดจับลูกยางแดงและบีบลมออกให้แฟบ เตรียมพร้อมที่ จะดูด ขณะที่มืออีกข้างจับหน้าเด็กให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
3. สอดปลายลูกยางแดงเข้าใน รูจมูกทีละข้าง โดยให้สอดเข้าไปตื้น ๆ พร้อมกับปล่อยมือช้า ๆ น้ำมูกจะถูกดูดเข้ามาในลูกยางแดง

4. บีบน้ำมูกที่ดูดมาได้ทิ้งในทิชชู หรือภาชนะที่เตรียมไว้
5. ทำซ้ำแบบเดิม และดูดน้ำมูกออกจนหมดในจมูกแต่ละข้าง
6. หากเด็กมีเสมหะในปอดค่อย ๆ สอดปลายลูกยางแดงเข้าไปในปากจนกระทั่งถึงโคนลิ้น จึงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กไอ

7. ขณะเด็กไอจะมีเสมหะขึ้นมาในคอ ปล่อยลูกยางแดงให้ดูดเสมหะเข้ามาช้า ๆ
8. บีบเสมหะทิ้งในกระดาษทิชชูหรือภาชนะที่รองรับและดูดเสมหะซ้ำอีกจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงเสมหะครืดคราดในลำคอ

หมายเหตุ :

     การจับให้เด็กหันหน้าไปด้านใด ด้านหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กสำลักเอาน้ำลายหรืออาหารเข้าปอด หากขณะดูดน้ำมูกหรือเสมหะแล้วเด็กอาเจียนออกมาพร้อม ๆ กัน

การล้างทำความสะอาด :

     หลังดูดเสมหะทุกครั้ง นำลูกยางแดงไปล้างน้ำสบู่ และบีบล้างในน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ควรนำไปต้มในน้ำเดือดนานประมาณ 5 นาที วันละ 1 ครั้ง